Kuna gora

Tura: parkiralište u Pregradi kod Crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije – Planinarski dom na Kuna gori – vrh Kuna gore (520 m) – Lovačka kuća – Kostelgrad – povratak do Lovačke kuće – Vrljanščice – Vrhi Pregradski – Lenartove stube – parkiralište u Pregradi

Opis izleta: Danas je u skladu sa dogovorom na članskom sastanku i itinerarom br. 95 održan izlet na Kuna goru, okupljanjem 21 sudionika u 09:30 sati na parkiralištu kod crkve u Pregradi. U ugodnom društvu uživali smo u prekrasnim vidicima na Pregradu, Medvednicu, Cesargradsku goru i gorja u susjednoj Sloveniji. Posebno nas se dojmio i stari grad Kostelgrad.

Cilj izleta: boravak u prirodi i uživanje u prekrasnim krajolicima Kuna gore.

Meteorološki uvjeti: vrijeme je bilo većinom sunčano s nešto malo oblaka i prekrasnim vidicima.

Skupina: kondicijski heterogena.

Sudionici izleta: Petar, Ljiljana, Jadranka, Tomislav, Zdenko, Ljiljana, Stanka, Ina, Vili, Ivica, Mira, Ana, Ela, Željka, Darko, Vera, Dragica, Ankica, Mirko, Mirjana i Luka.

Efektivnog hoda: 5:00 sati.

Provedeno ukupno na turi: 7:00 sati.

Odmaranje: 120 minuta.

Vodič: Darko Mihelj

Fotografije: Darko Mihelj i Luka Mihelj