Moslavačka gora

Moslavačka gora (487 m n/m)

Jednodnevni izlet u nedjelju, 18.rujna 2016. godine.

1.Tura. Gornja. Jelenska, Kriva breza, Humka, vrh Vis 444 8m/m,(odmor po želji sudionika) Mikleuška, Gornja Jelenska.

Moslavačka gora je smještena usred nizine omeđena rijekama Česmom, Lonjom i Ilovom. Nije prostorno velika i visoka, ali ima mnogo gorskih kosa i grebena. Pruža se pravcem sjeverozapad-jugoistok. Najveći vrh je Humka (487 m n/m). Ovaj vrh je zauzeo televizijski odašiljač, pa za planinare nije dostupan. Kao KT HPO odabran je vrh Vis (444 m n/m). Sa vrha se otvaraju vidici prema jugoistoku i jugu, pa se tako jako dobro vidi grad Kutina, selo Kutinica u podnožju kao i dobar dio Posavine. Regionalni park “Moslavačka gora” obuhvaća prirodno i dijelom kultivirano

područje Moslavačke gore sjeveroistočnog dijela područja Sisačko-moslavačke

županije (8 199,94 ha) i jugozapadnog dijela područja Bjelovarsko-bilogorske (6 911,38 ha), odnosno ukupne površine 15.111,32 hektara. Najveću prirodnu vrijednost ovog područja predstavljaju očuvane šumske sastojine među kojima prevladavaju bukove šume i šume hrasta kitnjaka, običnog graba i pitomog kestena. Floristička istraživanja Moslavačke gore utvrdila su postojanje 242 biljne vrste, od kojih su dvije vrste ugrožene i nalaze se na popisu Crvene knjige vaskularne flore Hrvatske, a to su zvjezdasti šaš (Carex echinata) i mirisavi dvolist (Platanthera bifolia). Moslavačku goru također odlikuje bogata geološka baština, koja uz srednjovjekovne gradove (zidine) Jelengrada i Garić grada i prirodne ljepote predstavlja novu turističku atrakciju naše Županije, ali i novo područje zaštićene prirodne baštine.

2.Okupljanje sudionika: južni ulaz Zagrebačkog Velesajma u 7:00, te vožnja do Gornje jelenske. Od Zagreba automobilima oko 75,6 kilometara ili 50 minuta vožnje i dalje planinarski.

3.Predviđeno trajanje efektivnog hoda: maksimalno 7:00 sati ili 24,00 km,

4.Zahtjevnost ture: K2;T1; Tumačenje kazala u Vijestima broj 25, od 05. 02.015.godine,

5.Oprema: oprema za jednodnevni izlet, voda za piće i zaštita od sunca, te kiše,

6.Obavezni dokumenti: članska planinarska iskaznica, osobna i zdravstvena iskaznica,

7.Smještaj: na trasi ture nema planinarskih domova,

8.Prehrana: osobna iz naprtnjače,

9.Prijevoz: osobnim automobilima, popunu kojih koordinira vodič, a poradi racionalnijih troškova,

10.Prijave i informacije:na članskom sastanku četvrtkom od 20:00 sati ili kod vodiča,

11.Organizator:Planinarsko društvo „Novi Zagreb“,

12.Predstavnik organizatora je vodič:Željko Jurinjak, 091 2505 810,

Napomena: Odazivom na ovaj izlet, svaki sudionik potvrđuje da ispunjava zdravstvene, tjelesne i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na istom, da prihvaća ovaj itinerar, da na izletu sudjeluje na osobnu odgovornost, te da će se u skladu s planinarskom etikom pridržavati plana izleta, odluka i uputa vodiča. Organizator zadržava pravo izmjene programa izleta u slučaju nepredviđenih okolnosti i s obzirom na objektivne okolnosti na terenu.