Tijela Društva

Tijela Planinarskog duštva  “Novi Zagreb” 2016.-2019.

Skupština:

Članak 26. Statuta Društva

Skupština je najviše tijelo Društva, a čine ju svi poslovno sposobni članovi Društva. Skupština može biti redovita ili izvanredna. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izvanredna skupština saziva po potrebi.

Izvršni odbor:

1. Ana Ferić, predsjednica
2. Ana Marinić, dopredsjednica
3. Luka Mihelj, tajnik
4. Željka Zgorelec, blagajnica
5. Ankica Franić.

Nadzorni odbor:

1. Ivan Marinić, predsjednik
2. Ana Andreis,
3. Željka Mihelj.

Stegovni  sud:

1. Vilhelm Hamp, predsjednik
2. Mira Marinić,
3. Radoslav Vađić.