ODRŽANA ELEKTRONIČKA SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA

U periodu od ponedjeljka, 07. prosinca do petka, 11. prosinca 2020. godine putem elektroničke pošte članova Društva, održana je elektronička sjednica Skupštine Društva.

S obzirom na situaciju sa pandemijom virusa COVID-19, a u skladu sa odlukama i preporukama Stožera civilne zaštite RH, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ureda za udruge Grada Zagreba, Izvršni odbor je na elektroničkoj sjednici od 01. prosinca 2020. godine donio odluku o održavanju elektroničke sjednice Skupštine Društva.

Predsjednica Društva je u ponedjeljak, 07. prosinca 2020. godine na e-mail adrese svih članova Društva poslala detaljne upute o načinu sudjelovanja u radu Skupštine sa priloženim materijalima te je na taj način otvorena Skupština Društva.

Do ponoći, u petak, 11. prosinca 2020. godine zaprimljeno je putem elektroničke pošte Društva 26 Obrazaca za glasovanje članica i članova Društva te je Verfikacijska komisija utvrdila da Skupština ima kvorum i da je pravovaljana.

Na sjednici su sva izvješća Društva jednoglasno prihvaćena, a na upražnjeno mjesto u Stegovnom sudu izabrana je Dragica Zemljić.

Zapisnik sa Elektroničke Sjednice

Popis članova Društva koji su sudjelovali u radu Skupštine