Prije dvadeset pet godina PSH u HPS

Na Dinari (1831m n/m), 3.lipnja 1984.godine

Piše:Jure Bušljeta

Prebirući po svojoj osobnoj i već požutjeloj planinarskoj arhivi pa odlučih da s vama podijelim svoje zapise sa  XVI. sjednice Skupštine Planinarskog saveza Hrvatske, koja je održana 13.travnja 1991. godine u dvorani „Ina Trgovina“, Avenija Većeslava Holjevca 10 u Zagrebu.

Teško se je vratiti u tadašnju atmosferu na samoj sjednici Skupštine koja je trajala od 10:30 sati pa sve do 16:35 sati, na kojoj je bilo iznijeto različitih stavova, mišljenja i prijedloga, a jedno posebno izdvajam, da se za promjenu naziva PSH u HPS, glasuje tajno, ali većina nazočnih predstavnika tražila je javno glasovanje, kako je i bilo.

Od ukupno 144 predstavnika sjednici je pribivalo 96 ili dvije trećine predstavnika.

Nabrojit će samo važne odluke:

1.Usvojen je novi Statut Hrvatskog planinarskog saveza,

2.Donošena je odluka o promjena naziva Planinarski savez Hrvatske u Hrvatski planinarski savez, sa 94 glasa ZA i dva glasa PROTIV.

3.Donošena je odluka o promjena naziva glasila „Naše planine“ u  „Hrvatski planinar“, iako je još na XV. sjednici Skupštine PSH, od 12.svibnja 1990.godine Tomislav Đurić predložio da se časopisu „Naše planine“ vrati stari naziv „Hrvatski planinar“.

4.Tajnim glasovanjem od više kandidata izabrana su nova Tijela HPS, kao Predsjednik i dopredsjednik Hrvatskog potpredsjednik saveza:

-za predsjednika HPS izabran je ministar financija prof.dr.Marijan Hanžeković,

-za potpredsjednika izabran je prof.dr. Zoran Gomzi (PD „Rade Končar),

-za predsjednika Izvršnog odbora Darko Berljak,

Za Izvršni odbor 10 članova koje je predložio Darko Berljak:

1.Jure Bušljeta (PD „Novi Zagreb“)

2.Vladimir Novak (PD „Japetić“ Samobor)

3.Rudolf Starić  (PD „Dubovac“ Karlovac)

4.Zdenko Anić (PDS „Velebit“ Zagreb)

5.Željko Bukša (PD „Sljeme“ Zagreb)

6.Željko Poljak (PD KBC „Maksimir“Zagreb)

7.Frano Mozetić (PD „Hrvatska televizija) Zagreb

8.Tomislav Đurić (PD „Priroda“ Zagreb)

9.Anton Filipčić (PD „Glas Istre“ Pula)

10.Ivica Piljić (PD „Mosor“ Split)

Da ne nabrajam tko su sve izabrani u Sud časti i Nadzorni odbor ali bi izdvojio samo izbor Vilima  Strašeka (PD „Novi Zagreb“) u Sud časti. Na sjednici Skupštine iz Planinarskog društva „Novi Zagreb“ su nazočili Branimir Gojak, aktualni predstavnik Društva u aktualnom sazivu Skupštine PSH/HPS, Vilim Strašek kao kandidat za Sud časti i Jure Bušljeta, kao član Predsjedništva PSH i  predstavnik Društva u Skupštini PSH u prošlom (1986-1990) sazivu i kao kandidat za člana Izvršnog odbora PSH/HPS.

Posebno mi je drago i ponosan sam na moje osobno sudjelovanje u tim zbivanjima, kada je Domoljublje velike većine nas i u tim trenutcima došlo do izražaja. Za mene je Domoljublje  i bonton i tako nošen čestitim Domoljubljem prijavljujem se 20.travnja 1991.godine u ODREDE  ZA ZAŠTITU I OBRANU SUVERENITETA REPUBLIKE HRVATSKE, a što mi i postaje POZIV! Tako da moje djelatno sudjelovanje u Tijelima HPS stvarno,  a i formalno prestaje sredinom 1993.godine, kada abdiciram na mjesto člana Izvršnog odbora HPS zbog obveza i službe u Hrvatskim oružanim snagama.