Redovita sjednica Skupštine Društva 18.prosinca 2014. godine

– članicama i članovima Društva

POZIV

kojim Vas srdačno pozivamo na Redovitu sjednicu Skupštine  Društva, a koja će se održati u četvrtak 18. prosinca 2014. godine,  s početkom u 20:00 sati, u prostoru Autokluba  „Siget“, Siget 17/I, 10020 Zagreb.

Za sjednicu predlažemo slijedeći dnevni red:

 1. Otvaranje sjednice skupštine i pozdravljanje nazočnih,
 2. Izbor Radnog Predsjedništva(3 člana) i između njih Predsjednika,
 3. Izbor ostalih Radnih tijela Skupštine: verifikacijske komisije (3 člana) i između njih Predsjednika, zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika,
 4. Usvajanje Poslovnika o radu sjednice Skupštine Društva,
 5. Utvrđivanje kvoruma, prozivanjem pozvanih članova,
 6. Usvajanje predloženog dnevnog reda Skupštine Društva,
 7. Rasprava i usvajanje Statuta Društva,
 8. Izvješće o radu Društva za 2014. godinu,
 9. Izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2014. godinu,
 10. Izvješće o radu Nadzornog odbora društva za 2014. godinu,
 11. Izvješće o radu Stegovnog suda Društva za 2014. godinu,
 12. Rasprava i glasovanje o izvješćima Društva,
 13. Izbor nedostajućih članova Izvršnog odbora Društva,
 14. Plan rada i financijski plan Društva za 2015.godinu,
 15. Rasprava i glasovanje o planovima Društva,
 16. Odluke Skupštine,
 17. Uručivanje zahvalnica, priznanja i odličja zaslužnim,
 18. Planinarsko druženje i obilježavanje 34-te godišnjice rada Društva.

Radujemo se Vašem dolasku!