Redovita sjednica Skupštine Planinarskog društva „Novi Zagreb“

U četvrtak, 08. prosinca 2016. godine s početkom u 20:00 sati, u prostoru Autokluba „Siget“, Siget 17/1, Novi Zagreb, održana je redovita sjednica Skupštine Društva koja je ujedno bila i izborna te je izabran novi sastav tijela Društva.

Za predsjednika Društva je izabran gospodin Željko Jurinjak, a dopredsjednicu gospođa Ana Ferić. Uz predsjednika i dopredsjednicu, u Izvršni odbor su ušli: Željka Zgorelec, Ana Marinić i Luka Mihelj. U Nadzorni odbor su odabrani: Ana Andreis, Ivan Marinić i Željka Mihelj. U Stegovni sud su odabrani: Vilhelm Hamp, Mira Marinić i Radoslav Vađić.

U službenom dijelu sjednice su usvojeni Plan rada i Financijski plan Društva za 2017. godinu. Skupštini je nazočilo 27 članova od ukupno 43 člana sa pravom glasa.

Uručene su zahvalnice i priznanja zaslužnima:

Željku Jurinjaku je uručena „ZAHVALNICA“ za organizaciju i vođenje izleta u 2016. godini

Ivanu Mariniću je uručena „ZAHVALNICA“ za vođenje Društva od 10.12.2013. godine do 08. 12.2016. godine

– Donesena je odluka Skupštine o dodjeli „ZAHVALNICE“ Juri Bušljeti za organizaciju, ustrojavanje i izradu cjelokupne regulative Društva, te koncipiranje i ažuriranje Internetskih stranica Društva u razdoblju od 10.12.2013. godine do 08.12.2016. godine