Upotreba štapova za hodanje u planinama

Usuglašena izjava medicinske komisije UIAA-a

Namijenjeno liječnicima, zainteresiranim osobama koje nisu medicinske struke i onima koji se bave trekingom ili ekspedicijom

Uvod

Mnogi hodači, planinari i alpinisti koristite teleskopske štapove, jer oni mogu pomoći kod hodanja uzbrdo/nizbrdo, te mogu olakšati pritisak na kralježnicu i zglobove donjih ekstremiteta posebno u koljenima. Olakšanja pješačenja sa štapovima za hodanje niz strminu prvenstveno su posljedica sila koje se prenose na štapove za hodanje i promjene u držanju tijela tako da se gornji dio tijela naslanja prema naprijed. Teleskopski štapovi mogu biti od koristi samo ako se tehnički pravilno koriste:
Štapovi moraju biti podesivi po visini i imati ručke koje su izgrađene na način da pružaju čvrst oslonac kada osoba koja ih koristi rukama pritišće prema dolje. Od
iznimne je važnosti da se štapovi koristite što je moguće bliže liniji pada tijela.

Dokazano je da kod hodanja bez opterećenja ne postoji značajna razlika u korištenju jednog ili dva štapa [1], ali kad se hoda s opterećenjem, dva štapa za hodanje značajno pridonose poboljšanju ravnoteže [2]. Na većim nadmorskim visinama ili u hladnom okruženju štapove treba podesiti da ne budu predugački (kada se koriste štapovi šake bi trebale biti niže od lakta), jer u protivnom će se smanjiti cirkulacija, a osobi koja ih koristi će se u vrlo kratkom vremenu pothladiti prsti.

Preuzmite cijeli dokument ovdje.