Samoborsko gorje

Tura:Samobor-Palačnik-Otrc-Palačnik-Samobor

Danas  naše Društvo bilježi rekord po broju sudionika na izletu u ovoj godini , a to je dvadeset planinarki i planinara! Malo je Društava u Gradu Zagrebu koji se mogu pohvaliti takvom brojnošću na jednom službenom izletu,a na što smo ponosni.

Efektivnog hoda oko 5 sati.

Vodič: Željko Jurinjak Fotografije: Željko Jurinjak.