Srednji Velebit

Opis izleta: Jučer i danas je u skladu sa itinerarom br. 96 i dogovorom na članskom sastanku održan dvodnevni izlet na Srednji Velebit, okupljanjem šesnaestero sudionika u 06:00 sati na Zagrebačkom Velesajmu. U subotu smo s početkom u 09:15 sati započeli uspon na Metlu, a popodne u 14:30 sati smo započeli uspon na Ljubičko brdo. Drugi dan, u nedjelju u 09:20 sati započeli smo uspon na Veliki Sadikovac.

Metla: U subotu, prvi dan naše ture započeli smo okupljanjem u Zagrebu i vožnjom autocestom do Gospića gdje smo se razbudili uz pauzu za kavu. Nakon odmora nastavili vožnju u smjeru Karlobaga prema Baškim Oštarijama. Dolaskom u Baške Oštarije sa glavne ceste kod crkve sv. Elizabete skrenuli smo na usku asfaltiranu cestu te dolaskom do potoka Ljubica, put smo nastavili lijevo po mjestimice lošijoj makadamskoj cesti do velike livade u podnožju Filipova kuka gdje smo ostavili automobile. Dalje smo nastavili pješice po šumskom putu u smjeru Metlu. Prolaskom pored odvojka za Crni vrh, došli smo do druge šumske ceste sa koje se uspon nastavlja kroz šumu na Metlu. Nažalost zbog šumskih radova, šumari su nam onemogućili prolazak kroz planinarsku stazu što nam je produžilo uspon na Metlu jer smo joj bili prisiljeni pristupiti s druge strane po nemarkiranom grebenskom putu preko strmih livada gdje smo uživali u bogatoj flori i fauni velebitskog krajolika. Uspon na Metlu je ukupno trajao 3:00 sata, a silazak smo usprkos šumskih radova obavili planinarskom stazom za 1:40 sati.

Ljubičko brdo: Nakon odmora u podnožju Filipovog kuka, nastavili smo izlet usponom na Ljubičko brdo lijevim strmijim putem, a za povratak smo odabrali blaži grebenski silazak te dalje kroz šumsku stazu natrag do ceste i automobila koji su nas čekali ispod Filipovog kuka. Moramo istaknuti da nas je jako iznenadila loša markiranost svih staza na današnjem izletu te je dobro što smo imali planinarske karte sa opisom puta. uspon je trajao 1:30 sati, a silazak 1:00 sat.

Na Metlu se uspela cijela naša grupa od šesnaestero sudionika, a na Ljubičko brdo nas desetero, dok je grupa od šestero sudionika ostala na prekrasnoj livadi u podnožju Filipovog kuka, a kasnije su i otišli do livade u podnožju Ljubičkog brda gdje su uživali u iznimnom pogledu na kuk od Karline plane. Usprkos oblačnom vremenu vidici su bili iznimni. Sa Metle smo vidjeli velik dio Like i Gospić, a sa Ljubičkog brda oštarijsko polje, Jadransko more i Dabarske kukove. Nakon okupljanja, svi zajedno smo se uputili automobilima u Ravni dabar na okrjepu, druženje i noćenje u Planinarskom domu Ravni dabar na čemu se posebno zahvaljujemo domaru Mili Prpiću na ugodnoj dobrodošlici. Naše članice Društva su nas iznenadile kuhanjem planinarskog graha koji smo svi slasno pojeli.

Veliki Sadikovac: U nedjelju, drugi dan naše ture započeli smo doručkom u Planinarskom domu Ravni dabar, nakon kojeg smo nešto prije 08:00 sati započeli uspon automobilima na Dabarsku kosu gdje smo uživali u prekrasnim sunčanim vidicima na Jadransko more i kukove koji okružuju Ravni dabar. Silaskom u Baške Oštarije dio skupine je otišao na izvor u Stupačinovo gdje smo obnovili zalihe svježe vode, a drugi dio grupe nas je čekao kod hostela u Baškim Oštarijama od kuda smo i započeli sa usponom na Sadikovac. Uspon smo započeli planinarskom stazom koja prati skijašku stazu i žičaru te dalje nastavlja oštro kroz šumu na greben Sladovačkog brda. Prije strmog uspona, grupa od tri sudionice se odvojila i vratila do hostela gdje su dalje nastavile obilazak Kubusa i dio poučne staze „Terezijane“. Glavna grupa od trinaestero sudionika je nastavila uspon na Sadikovac po grebenskoj stazi Sladovačkog brda u čijem se podnožju nalazi livada Sladovača na koju se nismo spuštali. Staza se spušta u podnožje Sadikovca te dalje nastavlja oštrim usponom kroz šumu na greben gdje se ravno pored jame dolazi na Veliki Sadikovac, a desno od grebenskog puta se nalazi Mali Sadikovac. Staza za Sadikovac je iznimno slabo markirana, posebno zadnji uspon na greben prije Velikog Sadikovca te je potreban veliki oprez i obavezna upotreba karte koji smo na sve sreću imali sa sobom. Uspon je trajao 3:30 sati, a silazak 2:10 sati. Nakon silaska u podnožje Sadikovca, glavna skupina je nastavila silazak do Baških Oštarija po nemarkiranoj šumskoj cesti radi izbjegavanja ponovnog uspona na Sladovačko brdo, a manji dio grupe se spustio po planinarskoj stazi kroz šumu koja izlazi na početak Baških Oštarija.

Vrijeme je bilo iznimno vedro i sunčano te smo posebno uživali u prekrasnim vidicima koji su se pružali na sjeveru na Metlu i Ljubičko brdo, sjeverozapadno na Kizu i Bačić kuk, a u daljini na jugoistoku na Visočicu i Debeli kuk.

Cilj izleta: boravak u visokom gorju uz opuštanje i uživanje u čistom planinskom zraku.

Meteorološki uvjeti: prvi dan dosta oblačno, ali bez kiše; drugi dan iznimno vedro i sunčano, ugodno toplo te idealno za planinarenje.

Skupina: kondicijski heterogena.

Sudionici izleta: Željka, Ela, Mirko, Ana, Ivan, Ana, Ankica, Katica, Lada, Michael, Vlado, Christine, Ana, Ružica, Jure i Luka.

Efektivnog hoda: prvi dan 7:10 sati, a drugi dan 5:40 sati.

Vodič: Luka Mihelj

Fotografije: Luka Mihelj i Katica Perić