Tijela Društva

Tijela Planinarskog duštva  “Novi Zagreb” 2019.-2022.

Skupština:

Skupština je najviše tijelo Društva, a čine ju svi poslovno sposobni članovi Društva.

Izvršni odbor:

 1. Ana Ferić, predsjednica
 2. Ana Marinić, dopredsjednica
 3. Luka Mihelj, tajnik
 4. Željka Zgorelec, blagajnica
 5. Ankica Franić.

Nadzorni odbor:

 1. Ivan Marinić, predsjednik
 2. Ana Andreis,
 3. Željka Mihelj.

Stegovni  sud:

 1. Radoslav Vađić, predsjednik
 2. Mira Marinić,
 3. Dragica Zemljić.