4. sjednica Izvršnog odbora PD „Novi Zagreb“, 27.11.2014.godine

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red

1.Utvrđivanje kvoruma i usvajanje predloženog dnevnog reda,
2.Verifikacija zapisnika sa 3.sjednice Izvršnog odbora,
3.Analiza realizacije odluka i zaključaka  sa 3.sjednice Izvršnog odbora,
4.Prihodi i rashodi Društva od 04.09.2014.do 27.11.2014.godine,
5.Financijski izvještaj na dan 27.11.2014.godine (saldo na računu i u blagajni)
6.Članovi Društva: a)Popis potencijalnih članica i članova Društva,
b)Prijam u Društvo  novih članica i članova,
c)Utvrđivanje broja članova Društva na dan 27.11.2014.godine.
7.Odluke Izvršnog odbora,
8.Pisma upućena Društvu i iz Društva nakon 04.09.2014.godine,
9.Prijedlog i usvajanje Plana izleta Društva za 2015.godinu,
10.Prijedlog i usvajanje Plana predavanja Društva za 2015.godinu,
11.Realizacija Plana izleta od 04.09.2014.godine do 23.11.214.goidine,
12.Priprema za Redovitu sjednicu skupštine Društva kroz raspravu, usvajanje i predlaganje Skupštini svih potrebnih izvješća i planova na usvajanje,
13.Pitanja, prijedlozi i obavijesti