ELEKTRONIČKA SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA

U periodu od srijede, 1. prosinca do petka, 10. prosinca 2021. godine putem elektroničke pošte članova Društva, održat će se elektronička sjednica Skupštine Društva.

S obzirom na situaciju sa pandemijom virusa COVID-19, a u skladu sa odlukama i preporukama Stožera civilne zaštite RH, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ureda za udruge Grada Zagreba, Izvršni odbor je na elektroničkoj sjednici od 29. studenoga 2021. godine donio odluku o održavanju elektroničke sjednice Skupštine Društva.

Svi članovi Društva će u srijedu, 1. prosinca 2021. godine na svoje e-mail adrese zaprimiti detaljne upute o načinu sudjelovanja u radu Skupštine sa priloženim materijalima.

Obrazac za glasovanje na elektroničkoj sjednici Skupštine Društva

Poziv na elektroničku sjednicu Skupštine Društva

Poslovnik o radu elektroničke Skupštine Društva

Nacrt zapisnika

Izvješće o radu Društva u 2021. g.

Financijsko izvješće za 2021. g.

Pregled prihoda i rashoda za 2021. g.

Izvješće Nadzornog odbora

Plan rada Društva za 2022. g.

Financijski plan Društva za 2022. g.

Popis članova Društva u 2021. g.